Wyróżnienie
w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Instrumentalistów w Chrzanowie.
1- 2 czerwca 2018 R.
NAUCZYCIEL ADRIANNA SAWA
AKOMPANIATOR AGNIESZKA HAŁDYS

III miejsce w I grupie otrzymała
Alicja Gut
w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MUZYKI POLSKIEJ
w Jarosławiu
26-27 kwietnia 2018 r.
Nauczyciel: Adrianna Sawa
Akompaniator: Agnieszka Hałdys

Alicja Gut zajęła I miejsce
w X Regionalnym Konkursie Skrzypcowym,
Wiolonczelowym i Kontrabasowym
„Dźwięki smyczkiem malowane”
Dębica 20 marca 2018r.
Nauczyciel Adrianna Sawa.
Akompaniator Agnieszka Hałdys.