Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą średnią i umożliwia kontynuację nauki rozpoczętej w szkole I stopnia. Młodzież jest przyjmowana na podstawie egzaminu praktycznego z gry na instrumencie i egzaminu z teorii muzyki, który odbywa się w kwietniu.

Co roku szkoła prowadzi kursy przygotowawcze z przedmiotów teoretycznych dla kandydatów bez przygotowania muzycznego. Nauka trwa 6 lat, a zajęcia odbywają się po południu oraz w soboty. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty.

W szkole muzycznej II stopnia istnieje możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, puzonie, sakshornie, tubie, waltorni i instrumentach perkusyjnych. Oprócz instrumentu głównego uczniów obowiązuje uczęszczanie na przedmioty teoretyczne, fortepian obowiązkowy, zespół kameralny, orkiestrę lub chór.

Serdecznie zapraszamy!