Dostawa instrumentów muzycznych


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert cenowych
na wykonanie dostawy towarów /instrumentów muzycznych/
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
do Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.