Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia trwa 8 lat i obejmuje przedmioty ogólnokształcące realizowane według programu szkoły podstawowej oraz muzyczne. Wygodny rozkład zajęć przewiduje większość lekcji w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia odbywają się w nowym przystosowanym do potrzeb szkoły muzycznej budynku przy ul. Wyspiańskiego 16A.

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać dzieci w wieku 6 i 7 lat, które pozytywnie przejdą test badania przydatności do tego typu szkoły obejmujący stopień poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Absolwent może kontynuować naukę we wszystkich szkołach o profilu muzycznym.

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, klarnecie, kontrabasie, wiolonczeli, akordeonie, trąbce i instrumentach perkusyjnych. Do zajęć obowiązkowych należą również chór, orkiestra lub zespoły kameralne oraz zajęcia teoretyczne. Istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia zespołu rytmicznego.

Naszym uczniom zapewniamy również:

 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianu po klasie szóstej,
 • naukę języka angielskiego od pierwszej klasy,
 • naukę drugiego  języka –  francuskiego, od czwartej klasy,
 • lekcje wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych,
 • zajęcia z pierwszej pomocy w ramach programu WOŚP „ Ratujemy i uczymy ratować”,
 • dodatkowe zajęcia sportowe i gimnastykę korekcyjną  w ramach programów finansowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa,
 • czynny udział w koncertach, popisach sekcyjnych i klasowych  oraz uroczystościach na terenie szkoły i miasta,
 • rozwój zainteresowań poprzez udział w licznych konkursach o różnorakiej tematyce,
 • współpracę z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi,
 • wyjścia do kina, teatru, Filharmonii,
 • wycieczki ekologiczne, turystyczne i lekcje muzealne,
 • wspaniałą opiekę w świetlicy w godzinach  6.30 – 17.00,
 • smaczne obiady we własnej stołówce szkolnej,
 • całodzienną opiekę higienistki,