Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Godziny pracy szkoły:

Poniedziałek – Piątek 7.00 – 20.30
Sobota 7.30 – 15.00

Siedziba szkoły i adres do korespondencji:

ul. Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów
tel. (0-17) 748 29 90
fax (0-17) 748 29 96
e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

Godziny pracy sekretariatu (ul. Jana III Sobieskiego 15):

poniedziałek – środa 7.30 – 17.30
czwartek – piątek 8.00 – 15.30

Dyżur dyrektora szkoły:

poniedziałek 15.00-16.00
piątek 10.00-11.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych p. Tomasz Bodziony: iod3@erzeszow.pl