HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

PLAN LEKCJI OSM I st.

 *****

Wykaz podręczników
OSM I st.
rok szkolny  2023/2024

*****

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
w Zespole Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie

GODZINY DOSTĘPNOŚCI
KONSULTACJE DLA
RODZICÓW I UCZNIÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
I stopnia

*****

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

*****

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Poniedziałek 08.00 -16.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 -15.30
Piątek 7.30 -15.30

*****

Regulamin korytarza

Regulamin szatni

Procedury bezpieczeństwa
na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych
organizowanych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

*****

Jak uzyskać dostęp
do dziennika elektronicznego – instrukcja

*****

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares
dostępna jest już informacja dot.
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa
pn. Primus inter pares.

BEZPIECZNA SZKOŁA
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów