Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina korzeniami sięga roku 1944 obchodząc obecnie Jubileusz 80-lecia swego istnienia. To tutaj swe pierwsze kroki w obcowaniu z muzyką stawiał światowej sławy kompozytor – Wojciech Kilar – patron dzisiejszego Zespołu Szkół Muzycznych. Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim. Program nauczania obejmuje wyłącznie zajęcia muzyczne, które odbywają się po południu tak, aby nie kolidowały z zajęciami uczniów w ich szkołach macierzystych.

Szkoła umożliwia naukę gry na fortepianie (tylko w cyklu 6letnim), skrzypcach (tylko w cyklu 6letnim), altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, waltorni i instrumentach perkusyjnych. Do zajęć obowiązkowych należą również chór, orkiestra lub zespoły instrumentalne oraz zajęcia teoretyczne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników badań przydatności, które odbywają się w kwietniu.

Serdecznie zapraszamy!