You are currently viewing Przesłuchania kandydatów do SM II stopnia

Informacja o kolejności i godzinie egzaminu wstępnego kandydatów do Szkoły Muzycznej II st. w dniach 19 i 20 kwietnia 2023 r. będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w szkole oraz telefonicznie w sekretariacie nr 17 748 29 90.

Dodaj komentarz