You are currently viewing Mały festiwal formy sonatowej
Za nami pierwszy koncert z cyklu haydnowskiego w 290. rocznicę urodzin kompozytora! Przedstawiamy krótką fotorelację z audycji poświęconej formie sonatowej oraz jej znaczeniu w dalszych dziejach Muzyki. Budowę i konteksty na czynniki pierwsze rozłożyła p. Krystyna Czyż, a swoimi prezentacjami zobrazowali ją uczniowie: Amelia Pięta, Weronika Mokrzycka, Zofia Kilarska, Klara Ślęczka i Kinga Głowacka przy akompaniamencie p. Małgorzaty Drzewickiej-Dudek. Usłyszeliśmy kompozycje
J. Haydna, W.A.Mozarta, L. van Beethovena oraz C. von Dittersdorfa.
Dziękujemy za tak owocną i ciekawą lekcję muzyki w iście laboratoryjnej…..formie:)
 
Fot. Iwona Librant-Jakubczak