You are currently viewing Sukcesy naszych wiolonczelistek

W dniach 10-12 grudnia 2022 odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II stopnia „Pizzicato”. W konkursie tym wzięły udział wiolonczelistki, Weronika Szpieć oraz Matylda Ponikwia. Jury doceniło starania i umiejętności naszych uczennic przyznając Matyldzie wyróżnienie w grupie 2 oraz I miejsce w grupie 1 dla Weroniki. Przy fortepianie towarzyszyła im dr Joanna Brzęś.

Obie uczennice przygotowała p. Katarzyna Gerula, którą uhonorowano także dyplomem za wyróżniające przygotowanie uczestniczek.

Serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do zapoznania się ze zwycięskimi prezentacjami!

Weronika Szpieć

Matylda Ponikwia