Edukacja wczesnoszkolna – klasa I
Edukacja wczesnoszkolna – klasa II
Edukacja wczesnoszkolna – klasa III
Edukacja informatyczna – klasy I-III
Język angielski – klasy I-III
Język angielski – klasy IV-VIII
Język polski
Język francuski
Przyroda
Informatyka – klasy IV-VIII
Wychowanie fizyczne
Chemia klasa VII
Chemia Klasa VIII
Fizyka kl. 7
Fizyka kl. 8
Technika
Biologia
Historia
Kształcenie słuch i podstawy rytmiki – klasy I-III (kryteria oceniania)
Kształcenie słuch i podstawy rytmiki – klasy I-III (kryteria oceniania) – dodatek

Religia
Biologia
Geografia

Matematyka
Kształcenie słuchu I-III
Kształcenie słuchu IV-VI
Kształcenie słuchu VII
Kształcenie słuchu i rytmika – dodatek
Wiedza o społeczeństwie VIII
Kształcenie słuchu, Zasady muzyki, Literatura muzyki klasa VII-VIII