previous arrow
next arrow
Slider
Nauczyciele nieobecni
Dziennik elektroniczny, Office 365 - instrukcja
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej
Przesłuchania CEA
Rozkłady zajęć OSM Ist., PSM Ist. i SM IIst.
Nasz kanałPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
Szkoła Muzyczna II st.
ul. Sobieskiego 15,
tel. 17 748 2990

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie – Aneks

*****

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

ul. Wyspiańskiego 16a, tel. 17 748 2992

Wykonawca:
Barbara Boryczko,
OSM I st. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
akompaniament: Anna Jureczko
nauczyciel klarnetu: Witold Walawender

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

*****

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci w wieku siedmiu lat,
zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.
Uczniowie mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli,
gitarze, kontrabasie, puzonie, flecie, klarnecie, trąbce, akordeonie i instrumentach perkusyjnych.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STRONIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA
ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZY UL.WYSPIAŃSKIEGO 16A,
ODBYWA SIĘ WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU:

– elektroniczna rejestracja trwa od 1 do 15 marca 2021 r.,
– składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły odbywa się od 1 do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00,
– badanie uzdolnień muzycznych będzie przeprowadzone 20 marca 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego,
podpisany przez oboje rodziców( prawnych opiekunów),
• zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej.

BADANIE UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH W DNIU 20 MARCA 2021 ROKU
Kandydaci zgłaszają się na badanie według listy imiennej i wchodzą
w grupach maksymalnie dwuosobowych. Kandydat może uzyskać w sumie od 0 do 24 punktów za:
• wykonanie przygotowanej piosenki,
• powtarzanie rytmów: zagranego na instrumencie i wyklaskanego przez osobę prowadzącą,
• powtarzanie głosem dwóch, trzech dźwięków oraz melodii.
W dniu badania uzdolnień muzycznych kandydaci wchodzą do szkoły wg podanego harmonogramu. Opiekę nad kandydatami będą sprawowali wyznaczeni nauczyciele.
Prosimy kandydatów o przyniesienie lekkiego obuwia zmiennego.

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania
badania przydatności kandydatów do kształcenia
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
w roku szkolnym 2021/2022.

*****

Informujemy, że od stycznia 2021 roku, opłaty za obiady szkolne,
prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta bankowego:

15 1240 4751 1111 0000 5511 0682

Dane do przelewu:

Firma Handlowo-Usługowa „Marek”Marek Brzęś
ul. Wyspiańskiego 16a
35-111 Rzeszów
tel. 509 689 509

tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i klasy,
do której uczęszcza Uczeń.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na 
e-mail: marek.brzes@gmail.com

Płatności za obiady prosimy dokonywać do 10-tego dnia
każdego miesiąca.

*****

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych
nr 2 w Rzeszowie
Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

Aktualizacja na dzień 17 maja 2021 r.

*****

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole
lub placówce nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia

*****

 

W Urzędzie Miasta Rzeszowa można skorzystać ze stanowisk, w których można dokonać samospisu. Szczegóły na stronie internetowej :

https://bip.erzeszow.pl/1465-narodowy-spis-powszechny-2021/30097-informacja-dotyczaca-punktow-spisowych-w-urzedzie-miasta-rzeszowa.html

Zespół Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 15 jest placówką kształcenia muzycznego z bogatą historią, dorobkiem dydaktycznym i tradycjami. Misją szkoły jest umuzykalnianie dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na muzykę, piękno i estetykę, umożliwienie pogłębiania zainteresowań i realizacja marzeń młodych ludzi, którzy swą przyszłość wiążą z muzyką, bądź tylko chcą umieć grać na instrumentach muzycznych.

Absolwentów można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to ci, którym szkoła zaszczepiła umiejętność i chęć słuchania muzyki, to dzięki nim filharmonie i sale koncertowe nie świecą pustkami. Ich jest najwięcej, dla nich muzyka zawsze jest ważna bez względu na zawód, w jakim się realizują. Drugą grupę tworzą absolwenci, dla których muzyka stała sie zawodem i często sensem życia – artyści, nauczyciele, animatorzy kultury. I grupa trzecia, najmniej liczna – twórcy i odtwórcy muzyki, którzy sięgnęli po sztukę najwyższej miary.

W skład zespołu szkół wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, Szkoła Muzyczna II stopnia

Nasze programy i konkursy


Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
beneficjent programu MKiDN Moniuszko 2019 – Promesa

Konkurs Chopinowski

Podkarpacki Konkurs Duetów Fortepianowych

Nasze sekcje

sekcja instrumentów
smyczkowych i gitary


2019/2020
2018/2019

2017/2018

sekcja
teorii


2018/2019
2017/2018

sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji


2017/2018


Aktualności osm

Wycieczka klasy 5

Wycieczka klasy 5

W upalny, poniedziałkowy poranek wybraliśmy się w odwiedziny do Tyczyna. Główną atrakcją była ekspozycja w Centrum Kulturalnym dzięki, której uczniowie poznali twórczość Kasi Sobczyk oraz mogli obejrzeć dawne wyposażenie domów, warsztatów i szkół. Nie zabrakło również grillowanych kiełbasek i lodów 🙂 ...
I dzień Ogólnopolskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów

I dzień Ogólnopolskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów

Pierwszy dzień Konkursu GG Robot 2021 za nami. Naszą szkołę reprezentowały 3 drużyny. W rozgrywkach eliminacyjnych zajęły 2, 6 i 9 miejsce. Debiut dwóch drużyn należy uznać za bardzo udany. Zawodom towarzyszyły ogromne emocje i świetna zabawa. Jutro drugi dzień rozgrywek. ...
Sukces naszego ucznia

Sukces naszego ucznia

Miło nam poinformować, że nasz uczeń Damian z klasy szóstej otrzymał nominację do Reprezentacji Miasta Rzeszowa w projekcie pt. Miejski projekt – wizja miast w Minecraft i Druku 3D. W konkursie finałowym biorą udział drużyny z miast Unii Metropolii Polskich. W dniu 20 maja 2021 r. w przestrzeni Urban Lab Rzeszów odbyło się oficjalne wręczenie podziękowań dzieciom za udział w projektowaniu przestrzeni miejskiej w Minecraft. Uroczystego wręczenia dokonał Pan ...
Prace konkursowe uczniów 4 klasy OSM

Prace konkursowe uczniów 4 klasy OSM

Uczniowie klasy 4 OSM I st. reprezentują naszą szkołę w ogólnopolskim turnieju o Funduszach Norweskich. Uczniowie z dwóch drużyn samodzielnie zbudowali wszystkie elementy w świecie Minecraft. Stawiając blok za blokiem utworzyli wszystkie widoczne na filmach obiekty. Jest to niesamowite, że poradzili sobie z tym w krótkim czasie. Mapy zawierają budynki oraz symbole nawiązujące do tematyki. Po wykonaniu mapy, każdy uczeń wykonał zapis wirtualnego spaceru po mapie, po obszarze, który sam zbudował, a następnie ...
Skip to content