Nauczyciele nieobecni
Dziennik elektroniczny, Office 365 - instrukcja
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej
Przesłuchania CEA
Rozkłady zajęć OSM Ist., PSM Ist. i SM IIst.
Nasz kanał
Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski 2022
Erasmus+ Rzeszów-Wilno "Gramy razem"


Aktualności

Wyjazd do Opery Krakowskiej

Uczniowie klasy IV i V SM II stopnia pod opieką pani Iwony ...

Kolejne nagrody dla naszych pianistów!

W IX Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej, który odbył się 16.03. dla uczniów klas ...

Audycja chopinowska

Audycje chopinowskie odbywające się w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 mają wieloletnią ...

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „OBRAZY MUZYKĄ MALOWANE”- WRĘCZENIE NAGRÓD.

W lutym 2023 roku świetlica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole ...

Godziny dostępności nauczycieli


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

więcej…Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

Szkoła Muzyczna II st.

ul. Sobieskiego 15, tel. 17 748 29 90

 

Rozkład teorii PSM I st. cykl 4-letni

Rozkład teorii PSM I st. cykl 6-letni

Chór i orkiestra PSM I st.

Rozkład teorii SM II st.
obowiązuje od 12.09.2022 r.

Chór i orkiestra SM II st.

Lista podręczników i pomocy dydaktycznych,
obowiązujących w klasach 4-6 oraz I-IV w PSM I st.

 


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

ul. Wyspiańskiego 16a, tel. 17 748 2992

NABÓR
DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
ROK SZKOLNY 2023/2024

O przyjęcie do klasy pierwszej ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia mogą ubiegać się dzieci w wieku siedmiu lat, zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym. Uczniowie mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, kontrabasie, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie, sakshornie, oboju, puzonie, waltorni, akordeonie i perkusji.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STRONIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
PRZY UL.WYSPIAŃSKIEGO 16A, ODBYWA SIĘ  WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU:

– elektroniczna rejestracja trwa od 1 do 15 marca 2023 r.,
– składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły odbywa się od 1 do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00,
– badanie uzdolnień muzycznych będzie przeprowadzone 25 marca 2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego, podpisany przez oboje rodziców( prawnych opiekunów),
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do kształcenia               w szkole artystycznej.

BADANIE UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH W DNIU 25 MARCA 2023 R.

Kandydat może uzyskać w sumie od 0 do 24 punktów za:

  • wykonanie przygotowanej piosenki,
  • powtarzanie rytmów: zagranego na instrumencie i wyklaskanego przez osobę prowadzącą,
  • powtarzanie głosem dwóch, trzech dźwięków oraz melodii.

W dniu badania uzdolnień muzycznych kandydaci wchodzą do szkoły wg podanego harmonogramu.      Opiekę nad kandydatami będą sprawowali wyznaczeni nauczyciele.                                                                                   

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

16 marca 2023 roku odbędą się zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do OSM I st.
O 16.00 mini koncert połączony z prezentacją instrumentów a po nim zajęcia w grupach.


Zarówno na zajęcia przygotowawcze jak i na badanie uzdolnień muzycznych 
prosimy kandydatów o przyniesienie lekkiego obuwia zmiennego.

***************

Plan lekcji
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 16 A

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

*****

Obiady

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 roku,
ulega zmianie kwota za obiady
wynosi 7,83 zł / dzień

Opłaty należy dokonywać 
do 10-tego dnia każdego miesiąca!

na podany poniżej numer konta bankowego:
PKO BP  o / Rzeszów
98 1020 4391 0000 6902 0187 6929

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2
Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów

 W tytule prosimy o wpisanie imienia, nazwiska oraz klasy,
do której uczęszcza Uczeń.

 

Nieobecności proszę składać do Pana Marka Brzęsia

Tel. 509 689 509

JADŁOSPIS
27-31.03.2023

 

Uwaga! Począwszy od 7 marca, w każdy poniedziałek w godzinach 18-20 przy darmowym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12 będzie dyżurował radca prawny, który udzieli specjalistycznej pomocy w sprawach cudzoziemców i uchodźców.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców do Polski Rzecznik Praw Dziecka uruchomił dodatkowe dyżury specjalistów, z którymi można porozmawiać, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12. WIĘCEJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. 
W. Kilara w Rzeszowie

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych
nr 2 w Rzeszowie
Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

List Ministra Zdrowia

Deklaracja na szczepienia

Plakaty informacyjne

Wykonawca:
Barbara Boryczko,
OSM I st. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
akompaniament: Anna Jureczko
nauczyciel klarnetu: Witold Walawender

*****

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole
lub placówce nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia

*****

Zespół Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 15 jest placówką kształcenia muzycznego z bogatą historią, dorobkiem dydaktycznym i tradycjami. Misją szkoły jest umuzykalnianie dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na muzykę, piękno i estetykę, umożliwienie pogłębiania zainteresowań i realizacja marzeń młodych ludzi, którzy swą przyszłość wiążą z muzyką, bądź tylko chcą umieć grać na instrumentach muzycznych.

Absolwentów można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to ci, którym szkoła zaszczepiła umiejętność i chęć słuchania muzyki, to dzięki nim filharmonie i sale koncertowe nie świecą pustkami. Ich jest najwięcej, dla nich muzyka zawsze jest ważna bez względu na zawód, w jakim się realizują. Drugą grupę tworzą absolwenci, dla których muzyka stała sie zawodem i często sensem życia – artyści, nauczyciele, animatorzy kultury. I grupa trzecia, najmniej liczna – twórcy i odtwórcy muzyki, którzy sięgnęli po sztukę najwyższej miary.

W skład zespołu szkół wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, Szkoła Muzyczna II stopnia

Nasze programy i konkursy


Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
beneficjent programu MKiDN Moniuszko 2019 – Promesa

Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski

Podkarpacki Konkurs Duetów Fortepianowych

Nasze sekcje

sekcja instrumentów
smyczkowych i gitary


2019/2020
2018/2019

2017/2018

sekcja
teorii


2018/2019
2017/2018

sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji


2021/2022
2017/2018