You are currently viewing Wywiadówka

Wywiadówka dla PSM I st. i SM II st. odbędzie się 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 17.30.

Rodziców zapraszamy na spotkania indywidualne z nauczycielami. Informacje o salach będą na portierni.

 Dyrekcja

Dodaj komentarz