You are currently viewing WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „OBRAZY MUZYKĄ MALOWANE”- WRĘCZENIE NAGRÓD.

W lutym 2023 roku świetlica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie przeprowadziła Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Obrazy muzyką malowane”. Organizatorami konkursu byli: mgr Marta Banek, mgr Anna Szpunar-Kościak, mgr Witold Walawender. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Kuriera Rzeszowskiego.

Celem konkursu było przybliżenie twórczości polskich kompozytorów, a w szczególności patrona szkoły – Wojciecha Kilara. Wybitnego pianisty i kompozytora, uważanego za jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej naszych czasów.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku pięciu, sześciu i siedmiu lat. Łącznie na konkurs wpłynęło 99 prac z terenu województwa podkarpackiego. Jury konkursowe, w myśl zasad regulaminu, obejrzało wszystkie prace i przyznało 15 nagród. W tym Nagrodę Dyrektora Szkoły i Nagrodę Jury Dziecięcego.

W dniu 1 marca laureatom wręczono dyplomy i upominki podczas uroczystego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów szkoły.