You are currently viewing Święto klasy pierwszej

Jeszcze nie ochłonęliśmy po Koncercie uczniów ZSM nr 2 w Rzeszowie w Instytucie Muzyki, a już nasi najmłodsi adepci zaprezentowali swoje nowo zdobyte umiejętności gry na instrumencie w sali koncertowej naszej szkoły (26.01.2024). W Święcie klasy pierwszej I stopnia wystąpili uczniowie PSM I stopnia i OSM I stopnia: pianiści oraz klarnecista i trębacz.

Gratulujemy pięknych wykonań!

Dodaj komentarz