Karol Wolski – uczeń kl. VI PSM I st.
– I miejsce w XXIV Konkursie Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku- 13.04.2018r.
Nauczyciel: Krystyna Czyż

Joanna Niedziałek – uczennica kl. VI OSM I st.
Wyróżnienie na XXIV Konkursie Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku-13.04.2018r.
Nauczyciel: Teresa Bilut