Alicja Gut kl. 5 PSM I St.
uczennica Adrianny Sawy
Wyróżnienie II Stopnia
W I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu.
14-16.05. 2019 r.
Akompaniator Wiktoria Kochman

Alicja Gut kl. 5 PSM I St.
uczennica Adrianny Sawy
wyróżnienie w
II Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów
i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I I II St.
W Tymbarku 28 -31.05.2019 r.
Akompaniator Wiktoria Kochman