You are currently viewing Pierwszy projekt w programie Erasmus+

Od lutego 2022 Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie jest koordynatorem międzynarodowego, polsko-litewskiego projektu partnerstwa na rzecz współpracy szkół zatytułowanego „Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery artystycznej” finansowanego przez UE w ramach programu Erasmus+. Naszym partnerem jest szkoła muzyczna z Wilna – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. W projekcie będziemy skupiać się na wspólnej działalności zespołów kameralnych z obydwu szkół. Rozwiniemy współpracę w zakresie organizacji międzynarodowych konkursów muzycznych. Mamy już za sobą pierwsze telekonferencje z Litwinami, na których omówiliśmy realizację planowanych wydarzeń – wizyt organizacyjnych: litewskiej w Rzeszowie podczas konkursu chopinowskiego w marcu oraz naszej w Wilnie w listopadzie 2022 podczas konkursu smyczkowego, jak również międzynarodowych spotkań młodzieży: w Rzeszowie w lutym, a w Wilnie w czerwcu 2023. Pojawiły się pomysły organizacji nowatorskich koncertów online. Zapowiada się ciekawa współpraca.

Dodaj komentarz