You are currently viewing „Od kranu do rzeki”

Uczniowie kl. 2 i 3 uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach ekologicznych prowadzonych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Dzieci zapoznały się z problematyką oszczędzania wody oraz metodami jej oczyszczania. Przeprowadzane doświadczenia były niezwykle interesujące.