You are currently viewing Lekcja muzealna klasy 8

Najstarsi uczniowie naszej Szkoły odwiedzili Muzeum Okręgowe, gdzie obejrzeli wystawę ” Rejsze – mała Ojczyzna. W kręgu wiary i tradycji żydowskiej” . Kurator wystawy, w ciekawy sposób, przybliżyła młodzieży dzieje Żydów mieszkających kiedyś w Rzeszowie i zaprezentowała unikalne pamiątki po Nich.