You are currently viewing Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2023/2024

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie to:

  • 13.10 2023,
  • 30, 31.10.2023,
  • 02.05.2024,
  • 04.05.2024 (tylko dla PSM I stopnia i SM II stopnia),
  • 31.05.2024 (tylko dla OSM I stopnia),
  • 14, 15, 16. 05.2024 (tylko dla OSM I stopnia – egzamin ósmoklasisty).

Dodaj komentarz