You are currently viewing Akcja Dzień Bez Samochodu

W tygodniu poprzedzającym 22 IX uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji edukacyjnej związanej z obchodami „Dnia bez samochodu”. Odbyły się pogadanki proekologiczne, uczniowie przygotowali plakaty, powstała też gazetka na korytarzu szkolnym zachęcająca do poruszania się alternatywnymi środkami transportu np. rowerami.