You are currently viewing Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski i wizyta partnerów z Litwy

W dniach 10-12 marca 2022 Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara zorganizował kolejną, VI edycję Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego dla młodych pianistów. Z powodu pandemii koronawirusa byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia konkursu w formule online: zgromadzeni w Rzeszowie znamienici jurorzy oceniali nagrania utworów Fryderyka Chopina nadesłane przez uczestników. Wśród konkursowiczów z różnych krajów świata nie zabrakło uczennic ze szkoły muzycznej w Wilnie – naszego partnera w projekcie Erasmus+ . Pomimo wirtualnego charakteru konkursu przyjechały one do Rzeszowa wraz z przedstawicielami Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla: p. Dangirą Goštaltavičiūtė – v-ce dyrektorem oraz p. Reginą Malinauskienė – nauczycielką fortepianu, inicjatorką i wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Konkursu Polskiej Muzyki Fortepianowej, festiwalu poświęconego Fryderykowi Chopinowi organizowanemu przez szkołę w Wilnie. Litwini mogli z bliska przyjrzeć się organizacji naszego konkursu, porozmawiać z jurorami, skonsultować grę swoich uczennic z nauczycielami z Rzeszowa wychodząc naprzeciw jednemu z założeń projektu – rozwojowi współpracy w zakresie organizacji konkursów międzynarodowych. Po ogłoszeniu wyników konkursu odbył się w naszej szkole „Koncert Inauguracyjny” projektu Erasmus+, którego wykonawcami byli uczestniczący w konkursie uczniowie naszej szkoły, szkoły z Wilna oraz gościnnie z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Po koncercie rozpoczęły się otwarte lekcje mistrzowskie prowadzone przez jurora – profesora Waldemara Wojtala z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Uczestnicy konkursu z Rzeszowa i z Wilna mogli skorzystać z wartościowych uwag tego znakomitego pedagoga akademickiego, które pomogą im kształtować dalszą karierę pianistyczną. Podczas występów oraz lekcji z profesorem panowała bardzo życzliwa, przyjacielska atmosfera integrująca młodzież z obydwu ośrodków. Istotnym elementem wizyty Litwinów było Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Podczas spotkania przedstawicielek szkoły z Wilna z p. Dyrektor ZSM nr 2 im. W. Kilara – dr Marią Jędreas-Romankiewicz oraz nauczycielami – p. Anetą Czach, p. Adrianą Sawą i p. Grzegorzem Łobodzińskim przedstawiono prezentacje obydwu szkół w kontekście polskiego i litewskiego systemu edukacji muzycznej oraz tła kulturowego. W spotkaniu zdalnie uczestniczyła p. Ingrida Milasiute – v-ce dyrektor wileńskiej szkoły oraz koordynator projektu. Uzgodniono sposoby komunikacji i zarządzania projektem, omówiono realizację wydarzeń zapisanych w planie projektu. Przyjacielska i serdeczna atmosfera sprzyjała pojawieniu się nowych pomysłów na ciekawą realizację projektu – m.in. różnym formom przyszłych koncertów online.

Goście z Litwy zapoznali się z kulturalnym dziedzictwem miasta Rzeszowa – m. in. uczestniczyli w interaktywnym poznawaniu historii miasta w Podziemnej Trasie Turystycznej. W drodze powrotnej do Wilna, razem z naszym nauczycielem p. Grzegorzem Łobodzińskim poznali najważniejsze zabytki kultury polskiej w Krakowie. Wizyta w Polsce pozostawiła w ich pamięci miłe wspomnienia i zapał do dalszej realizacji kolejnych zadań projektu.

Dodaj komentarz