PLAN LEKCJI OSM Ist.

 *****

Wykaz podręczników
OSM I st.
rok szkolny  2021/2022

*****

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
I stopnia

*****

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

*****

Regulamin korytarza

Regulamin szatni

Procedury bezpieczeństwa
na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych
organizowanych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

*****

Godziny pracy sekretariatu
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Poniedziałek 10.00-16.00
Wtorek 8.00-14.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00

*****

Jak uzyskać dostęp
do dziennika elektronicznego – instrukcja

*****

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO
I KLASY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2
IM. WOJCIECHA KILARA

POTWIERDZENIE WOLI

*****

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares
dostępna jest już informacja dot.
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa
pn. Primus inter pares.

BEZPIECZNA SZKOŁA
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów