Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
previous arrow
next arrow
Nauczyciele nieobecni
Dziennik elektroniczny, Office 365 - instrukcja
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej
Przesłuchania CEA
Rozkłady zajęć OSM Ist., PSM Ist. i SM IIst.
Nasz kanał
Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski 2022

 

Szanowni Rodzice uczniów OSM I st.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w klasach 1-8 zostaje przywrócone nauczanie zdalne w dniach od 20.12.2021r do 09.01.2022 r.

Lekcje prowadzone będą przy użyciu aplikacji Teams, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Zgodnie z Rozporządzeniem dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 i złożą pisemny wniosek, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować opiekę w szkole.

Rodziców, którzy potrzebują zapewnienia opieki dla swoich dzieci w okresie zdalnego nauczania w dniach: 20 – 22 grudnia 2021 r. oraz 3 – 5 i 7 stycznia 2022 r. prosimy o złożenie pisemnego wniosku do sekretariatu szkoły do 17 grudnia 2021 roku do godziny 12.00.

Przerwa świąteczna trwa od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

Szkoła Muzyczna II st.

ul. Sobieskiego 15, tel. 17 748 29 90

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. 
W. Kilara w Rzeszowie

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

ul. Wyspiańskiego 16a, tel. 17 748 2992

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ #szczepimysię

Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka – informacja do rodziców uczniów o programie szczepień nastolatków:

List Ministra Zdrowia

Deklaracja na szczepienia

Plakaty informacyjne

Plan lekcji OSM I st.
rok szkolny 2021/2022

Wyposażenie ucznia klasy pierwszej rok szkolny 2021/22

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

 

Informujemy, że od stycznia 2021 roku, opłaty za obiady szkolne,
prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta bankowego:

15 1240 4751 1111 0000 5511 0682

Dane do przelewu:

Firma Handlowo-Usługowa „Marek”Marek Brzęś
ul. Wyspiańskiego 16a
35-111 Rzeszów
tel. 509 689 509

tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i klasy,
do której uczęszcza Uczeń.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na 
e-mail: marek.brzes@gmail.com

Płatności za obiady prosimy dokonywać do 10-tego dnia
każdego miesiąca.

*****

Wykonawca:
Barbara Boryczko,
OSM I st. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
akompaniament: Anna Jureczko
nauczyciel klarnetu: Witold Walawender

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych
nr 2 w Rzeszowie
Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

*****

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole
lub placówce nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia

*****

 

W Urzędzie Miasta Rzeszowa można skorzystać ze stanowisk, w których można dokonać samospisu. Szczegóły na stronie internetowej :

https://bip.erzeszow.pl/1465-narodowy-spis-powszechny-2021/30097-informacja-dotyczaca-punktow-spisowych-w-urzedzie-miasta-rzeszowa.html

Zespół Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 15 jest placówką kształcenia muzycznego z bogatą historią, dorobkiem dydaktycznym i tradycjami. Misją szkoły jest umuzykalnianie dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na muzykę, piękno i estetykę, umożliwienie pogłębiania zainteresowań i realizacja marzeń młodych ludzi, którzy swą przyszłość wiążą z muzyką, bądź tylko chcą umieć grać na instrumentach muzycznych.

Absolwentów można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to ci, którym szkoła zaszczepiła umiejętność i chęć słuchania muzyki, to dzięki nim filharmonie i sale koncertowe nie świecą pustkami. Ich jest najwięcej, dla nich muzyka zawsze jest ważna bez względu na zawód, w jakim się realizują. Drugą grupę tworzą absolwenci, dla których muzyka stała sie zawodem i często sensem życia – artyści, nauczyciele, animatorzy kultury. I grupa trzecia, najmniej liczna – twórcy i odtwórcy muzyki, którzy sięgnęli po sztukę najwyższej miary.

W skład zespołu szkół wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, Szkoła Muzyczna II stopnia

Nasze programy i konkursy


Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
beneficjent programu MKiDN Moniuszko 2019 – Promesa

Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski

Podkarpacki Konkurs Duetów Fortepianowych

Nasze sekcje

sekcja instrumentów
smyczkowych i gitary


2019/2020
2018/2019

2017/2018

sekcja
teorii


2018/2019
2017/2018

sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji


2017/2018


Aktualności osm

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W środę, w naszej Szkole, uczniowie klas 4-8 wzięli udział w Klasowym Konkursie Głośnego Czytania ” Poczytam Ci…”. Zmagania miały na celu uczczenie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania ( 29.09) poprzez popularyzację książek i czytelnictwa, propagowanie kultury czytelniczej, nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego, wdrażanie do staranności przekazu językowego oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. A oto nasi Mistrzowie i Wicemistrzowie:  Klasa 4: Amelia ...
Więcej

NARODOWE CZYTANIE 2021

8 września, w Dniu Narodowego Czytania, uczniowie OSM wzięli udział w głośnym czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wspólną lekturę poprzedziła prezentacja multimedialna życia autorki oraz treści tragifarsy przygotowana przez polonistów. ...
Więcej

Wycieczka klasy 5

W upalny, poniedziałkowy poranek wybraliśmy się w odwiedziny do Tyczyna. Główną atrakcją była ekspozycja w Centrum Kulturalnym dzięki, której uczniowie poznali twórczość Kasi Sobczyk oraz mogli obejrzeć dawne wyposażenie domów, warsztatów i szkół. Nie zabrakło również grillowanych kiełbasek i lodów 🙂 ...
Więcej

Pasowanie na czytelnika

W dniu 8 czerwca 2021 r odbyło się Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kl 1. Najmłodsi złożyli przysięgę oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. ...
Więcej