Zakładanie konta w 3 obrazkach

Przed przystąpieniem do zakładania konta upewnij się, że Ty lub Twoi rodzice podali wychowawcy do wpisania w e-dzienniku Twój adres mailowy w rubryce ucznia.

Wejdź na stronę logowania do e-dziennika: https://adfslight.resman.pl/LoginPage.aspx

 

Filmik z instrukcją

Strona informacyjna
http://rzeszowskipomocnik.pl/mieszk/darmowy-office-365-dla-uczniow-i-nauczycieli/