You are currently viewing Sukces naszej uczennicy Kingi Głowackiej

W dniach 20 -21 października 2022 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej odbył się III Ogólnopolski Konkurs  Kontrabasowy im. Bonawentury Nancki, którego współorganizatorem było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Uczniowie z całej Polski w V kategoriach wiekowych stanęli do rywalizacji, prezentując swoje umiejętności gry na kontrabasie. Naszą szkołę reprezentowała  Kinga Głowacka z klasy kontrabasu pana Roberta Piękosia w V kategorii wiekowej, która składała się z dwóch etapów. W I etapie uczestnicy wykonywali etiudę obowiązkową, utwór dowolny oraz dwie kontrastujące części formy sonatowej.  W II etapie wyłonieni uczestnicy wykonywali I część koncertu z towarzyszeniem orkiestry. Po przesłuchaniach II etapu Jury postanowiło przyznać Kindze II miejsce.

W I etapie konkursu przy fortepianie towarzyszył Kindze pan Wojciech Styś, który został nagrodzony dyplomem za wyróżniający akompaniament.