You are currently viewing Spotkanie z Policjantem
8 listopada klasy 4 – 8 OSM spotkały się z aspirantem sztabowym Referatu Do Spraw Nieletnich i Patologii Tomaszem Surowiakiem, który przypomniał uczniom zasady odpowiedzialności prawnej małoletnich oraz przestrzegł przed pułapkami, z jakimi mogą się zetknąć w Sieci.