OGROMNY SUKCES NASZYCH UCZENNIC 

ILIA AUGUSTYN z klasy Pani Marzeny Lubowieckiej oraz ALICJA GUT z klasy Pani Adrianny Sawy otrzymały ocenę celujący – 25 punktów, podczas Regionalnych Przesłuchań Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia Centrum Edukacji Artystycznej, które odbyły się w dniach 24 26 lutego 2020 r. w PSM I i II st. w Mielcu. Uczennicom akompaniowali Pani Agnieszka Jarosz oraz Pan Mikołaj Piatikow.