Zarząd Samorządu Uczniowskiego OSM I st.
w roku szkolnym 2022/2023

Pola Sieczkowska – przewodnicząca 
 Jakub Rzeczyca – zastępca przewodniczącego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Anna Szpunar – Kościak