Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2018/2019
przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie można dokonywać:
na rachunek bankowy 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
Tytułem należy wpisać: imię i nazwisko dziecka,                        
klasa, z dopiskiem OSM I st. PSM I lub SM II st.

 

Regulamin Rady Rodziców

Protokół nr 1

Uchwała nr 3

 

Kontakt do Rady Rodziców
e-mail : radarodzicowzsm2@gmail.com