Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Siedziba szkoły i adres do korespondencji:

ul. Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów
tel. (0-17) 748 29 90
fax (0-17) 748 29 96
e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych p. Tomasz Bodziony: iod3@erzeszow.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Wyspiańskiego 16A (budynek ZSO NR 3)
35-111 Rzeszów
tel. 17 748-29-92