You are currently viewing Pierwszy koncert online „Telemost do przyjaźni”

Wspólnie z partnerami z Litwy udało nam się stworzyć pierwszy koncert online: „Telemost do przyjaźni”. Publiczność zebrana 7 czerwca o godz. 17.00 w Auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie oraz w Sali Koncertowej Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla mogła, dzięki połączeniu telekonferencyjnemu na platformie MS Teams oraz odpowiednio skonfigurowanemu sprzętowi nagłaśniającemu, uczestniczyć we wspólnym koncercie kameralnym. 8 zespołów, po 4 z każdej strony „telemostu”, w różnych składach (m.in. zespół 11 wiolonczel, duet złożony z fortepianu i kanklės – ludowego instrumentu litewskiego) mogło zaprezentować przygotowane przez siebie utwory przed publicznością obydwu szkół partnerskich.

Organizacja tego innowacyjnego wydarzenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wymagała wielu wcześniejszych uzgodnień między partnerami oraz prób technicznych. Pani Aneta Czach – inicjatorka i główna realizatorka przedsięwzięcia, była w nieustannym kontakcie z p. Ingridą Milasiute – koordynatorką projektu z Litwy, wymieniając się spostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi konfiguracji sprzętu. Koncert odbył się w przyjaznej atmosferze wspólnego muzykowania, pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenia, a także plany i oczekiwania na kolejne tego typu wydarzenia w niedalekiej przyszłości.

Gratulujemy wszystkim Wykonawcom, dzięki którym mogliśmy w tym wydarzeniu uczestniczyć!

Dziękujemy serdecznie naszym partnerom z Wilna za współpracę przy tym ciekawym i innowacyjnym wydarzeniu!

Dziękujemy nauczycielom (Aneta Czach, Agnieszka Hałdys, Natalia Musz, Renata Kawałek, Dorota Długosz-Smela, Katarzyna Gerula, Jacek Rzym, Marian Rzym) oraz Iwonie Librant-Jakubczak i Tomaszowi Jakubczakowi za przygotowanie i pomoc w organizacji wydarzenia!

Więcej…