local singles
adult dating
Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski

flag_en English version

Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie

organizują w dniach

15 - 16 czerwca 2010 r.

w Auli ZSM nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 15

Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów Szkół uzycznych I i II stopnia w wieku do lat 18.

grupa I - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia pierwszego urodzeni w 1997 lub młodsi
grupa II - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia drugiego urodzeni w 1994 lub młodsi
grupa III - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia drugiego urodzeni w 1992 lub młodsi

Czas programu wykonanego z pamięci nie może przekroczyć limitu w poszczególnych grupach:

grupa I - do 10 min.
grupa II - do 15 min.
grupa III - do 20 min.

Repertuar wymagany do konkursu

Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów w kategorii wiekowej danej grupy lub młodszych. Dopuszcza się możliwość udziału większej liczby uczniów w kategorii danej grupy w przypadku szkół wchodzących w skład Zespołu po uzgodnieniu z organizatorem. Koszty związane z wyżywieniem uczniów i pedagogów pokrywają szkoły delegujące.

Ustala się wpisowe w wysokości 50 zł, które należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.
PKO BP I/O Rzeszów konto nr 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
z dopiskiem "MIĘDZYNARODOWY PODKARPACKI KONKURS CHOPINOWSKI"

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego upływa 31.III. 2010 r.

Zgłoszenia wysyłać na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara

ul. J. III Sobieskiego 15,

35-002 Rzeszów

Każdy uczestnik otrzyma program przesłuchań. Przesłanie zgłoszenia po terminie uniemożliwi umieszczenie nazwiska ucznia w programie. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewidziane są nagrody zakupione z wpłat uczestników.

W pracach jury uczestniczyć będą artyści pianiści, wykładowcy Akademii Muzycznych.

Pliki do pobrania:

doc-icoKarta zgłoszeniowa - plik doc

pdf-icoKarta zgłoszeniowa - plik pdf


24 maja 2010 organizujemy dla uczestników Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego

Seminarium-warsztaty

z wykładowcą Akademii Muzycznej w Warszawie

Prof. Edwardem Wolaninem


Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara w Rzeszowie:

tel. (0-17) 748 29 90

fax (0-17) 748 29 96

 

 

Jubileusz 70-lecia

Nauczyciele nieobecni


Koncerty

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kolorowe melodie

Muzyka na stronie

There seems to be an error with the player !

mkidn_02

Znajdź nas na facebook

find-us-on-facebook-2