Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 342540 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZSM nr 2 w Rzeszowie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY