Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Przedmiotowy system oceniania

Wychowanie fizyczne
Biologia
Fizyka kl. 7
Fizyka kl. 8
Geografia
Informatyka
Język polski
Klasy I-III
Matematyka
Przyroda
Technika
Rytmika I-III  
Kształcenie słuchu I-III
Kształcenie słuchu IV-VI
Kształcenie słuchu i rytmika - dodatek