Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU

NA ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE
NA OBIEKCIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 16 A W RZESZOWIE.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Plik do pobrania

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE
NA OBIEKCIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 16 A W RZESZOWIE.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEDMIAR ROBÓT

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (Część 1)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (cd)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (cd)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (Część 2)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (Część 3)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW (Część 4)

 

UZUPEŁNIONY PRZEDMIAR ROBÓT

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
NA ROBOTY ELEKTRYCZNE