Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DO OŚMIOLETNIEJ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. 

W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2
IM. WOJCIECHA KILARA W RZESZOWIE

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci, 
które pozytywnie przejdą badanie przydatności do tego typu szkoły, 

obejmujące sprawdzenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach:
fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, kontrabasie, klarnecie i trąbce.

Harmonogram zajęć dla kandydatów do klasy pierwszej:

13 marca 2019 roku:

16.30 – mini koncert prezentujący instrumenty muzyczne;

17.00- 18.00 - zajęcia przygotowawcze w grupach.

21 marca 2019 roku:

16.30 – 17.30 – zajęcia przygotowawcze w grupach;

17.30 – 18.30 – konsultacje indywidualne z nauczycielami instrumentów.

 

Badanie uzdolnień muzycznych 23 marca 2019 roku od godz. 9.00

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego, 
zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej
.

Elektroniczna rejestracja kandydatów 
poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa 
oraz składanie dokumentów w sekretariacie szkoły 
przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 16a
będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły 
przy ulicy Wyspiańskiego 16 a lub telefonicznie 177482992