Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

VII Ogólnopolski Konkurs im. Janiny Garści
kategoria skrzypce - grupa I
wyróżnienie: Alicja Gut
nauczyciel: Adrianna Sawa
akompaniator: Agnieszka Jarosz

 

 

IV Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy
II miejsce - Alicja Gut
Nauczyciel: Adrianna Sawa
Akompaniator: Aleksandra Rząsa

 

II Ogólnopolski Konkurs Miniatury Skrzypcowej
Warszawa 10-11.03.2016 r.

Alicji Gut - PSM I st.
Nauczyciel: Adrianna Sawa
Akompaniator: Agnieszka Hałdys

 

 
Wyróżnienie
dla
Pani Jolanty Lisowskiej
nauczyciela Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
w
XII Regionalnych Przesłuchaniach
Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych
Szkół Muzycznych I stopnia
w Strzyżówie
10-11 marca 2016
 
 
XII Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary i Zespołów
z Udziałem Gitary Szkół Muzycznych I stopnia
10-11.03.2016 Strzyżów
Grupa I:
Karoł Żarko - II miejsce
naucz. Jolanta Lisowska
 
XII Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary i Zespołów
z Udziałem Gitary Szkół Muzycznych I stopnia
10-11.03.2016 Strzyżów
Grupa II:
Meyaki Mroczkowski - wyróżnienie
nauczyciel Jolanta Lisowska