Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z firmą za zakup instrumentu.

Nazwy firmy:

Salon Muzyczny "GAMA"
Plac Wolności 1
35-073 Rzeszów

Zakup instrumentu perkusyjnego
dla ZSM nr 2 w Rzeszowie
"Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych
na wykonanie dostawy towarów /instrumentów muzycznych/
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro