Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Zaproszenie do składania ofert cenowych
na wykonanie dostawy towarów /instrumentów muzycznych/
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
do Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.