Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Małgorzata Płaneta-Zając    24-26.04.2019
Adrianna Sawa    25.04.2019

Joanna Dąbrowska    24-30.04.2019
Joanna Tomecka    24-26.04.2019
Anna Jureczko    26.04.2019
Wojciech Kuś    27.04.2019